Share

Drevne Religije Koje su Zaboravljene

U drevnom svetu postojao je veliki broj različitih religija i sistema verovanja. Ove drevne religije su zaboravljene, njihovi hramovi i statue su napola zakopani u pustinjski pesak ili su potpuno nestali, a njihovih verovanja se jedva neko i seća. Većina današnjih religija nisu postojale za vreme praktikovanja religija na ovoj listi. Neke drevne religije, danas oživljavaju novi pristalice.

DREVNE RELIGIJE - SADRŽAJ

10. MINOJSKA RELIGIJA

drevne religije - minojska religija

Ovo je bio sistem verovanja kritskih Minojaca, politeistička religija bez imena. Kao što svedoči pronalazak maski i rogova bika tokom raznih iskopavanja, bio je veoma u kontaktu sa prirodom. Dokazi takođe sugerišu da su drevni Minojci možda učestvovali u događajima koji su slični našim modernim rodeima, u kojima su pokušavali da uđu u trag i uzjahaju bika. Kao i kod mnogih drevnih vera, nije postojao centralni tekst, tako da većina znanja koje imamo potiče iz raznovrsnih arheoloških nalaza i pećinskih slika na ostrvu.

Jedna od retkih matrijarhalnih religija, primarno božanstvo Minojaca je zaista bila ženska boginja prirode (postojala su neka muška božanstva, ali su često bila manja od ženskih boginja i možda uopšte nisu bila bogovi). Važne uloge u obredima pored bika imale su zmije i dvoglave sekire. Dokazi koji sugerišu da su učestvovali u ljudskim žrtvovanju otkriveni su tokom nedavnih iskopavanja, što je verovatno dalo poreklo priči o Tezeju i Minotauru.

Freska skakanje bika

9. KANAANSKA RELIGIJA

Ovo je bila bezimena religija Kanaanaca, koji su živeli u oblasti između reke Jordan i Sredozemnog mora. Dugo vremena jedine informacije koje smo imali o njihovoj religiji potiču iz Tore i Biblije, gde su prikazani kao nemilosrdni neprijatelji Izraelaca. Na sirijskoj obali na severu, međutim, pronađeno je nekoliko hananskih ploča između 1927. i 1937. El, vrhovno božanstvo, i Val, njegov sin i bog groma i kiše, bili su među najistaknutijim božanstvima u ovom politeističkom panteonu. Jedna od najpoznatijih priča uključivala je sukob između božanstva smrti Mota i Baala.

Kada Bal izazove Mota, lako biva poražen, što izaziva sušu. El okuplja ostale bogove da rade zajedno na oslobađanju Baala. Devica boginja rata Anat na kraju putuje u Podzemlje, ubija Mota i oslobađa Baala. Postepeno je uništena izraelskim osvajanjima i teološkim pritiskom nakon što je bila pod uticajem nekoliko obližnjih sekti pre nego što je potpuno nestala.

8. ATENIZAM

Atenizam je bila monoteistička religija koja je proglašena zvaničnom religijom Egipta za vreme vladavine faraona Ehnatona (poznatog i kao Amenhotep IV); nakon njegove smrti, prethodna verovanja su postepeno vraćena. Nepoznato egipatsko božanstvo Aton je takođe bilo poznato kao sam sunčev disk. Atenizam je u početku prihvatio druge egipatske bogove, ali su na kraju svi odbačeni.

Obični Egipćani su zadržali većinu svojih ranijih verovanja jer je bila toliko ograničena (samo Ehnaton je mogao da komunicira sa Atonom), što je učinilo prelaz posle njegove smrti mnogo jednostavnijim. Prema pločama otkrivenim početkom 20. veka, Ehnaton je postao sve više fiksiran za svoju novu religiju, posebno nakon smrti njegove voljene žene, kraljice Nefertiti. Bio je i otac Tutankamona, koji je na nagovor sveštenika promenio ime iz Tutankatona. Nekoliko himni je sastavljeno pod Ehnatonovom vladavinom, od kojih je jedna prilično slična Psalmu 104.

Atenizam

7. FINSKI PAGANIZAM

Domaća religija Finske pre njenog preobraćenja u hrišćanstvo bilo je finsko paganstvo, neimenovana politeistička vera. Razvio se iz šamanizma i delio je mnoge osobine sa obližnjim religijama, kao što je obožavanje predaka. Finci su takođe verovali da i živi i neživi predmeti imaju dušu i davali su veliku vrednost moći jezika. Pagani u Finskoj bili su blisko povezani sa prirodom i verovali su da je pačje jaje izvor univerzuma. Uko, bog neba i groma, bio je glavno božanstvo vere, a 4. april je bio jedan od najznačajnijih dana njihovog kalendar. 

Magični čekić je bio jedna od sličnosti između njega i nordijskog božanstva Tora, a navodilo se da kada bi Uko i njegova žena Aka spavali zajedno, izbila bi grmljavina. Neuobičajeno za takvo mačo božanstvo, smatralo se da je Ukkovo sveto stvorenje bubamara, koja se nazivala „Ukkova krava“.

6. MITRAIZAM

Mitra žrtvuje bika (100-200 n.e.) Borgezeova kolekcija kupljena 1807. u Luvru, izložba u Galerie du Temps u Luvr-Lens

Nakon osvajanja Aleksandra Velikog, mitraizam je prenet iz svog persijskog porekla u Evropu. Jedan od drevnih rimskih misterijskih kultova, koji su bili ograničeni na inicirane i obično prilično tajni, postao je izuzetno omiljen među rimskim trupama. Persijski bog sunca, ili barem maglovita svetlost između neba i zemlje, bio je poznat Rimljanima kao Mitra. 

Nekoliko tekstova o mitraizmu je sačuvano, a najmanje primarna sveta knjiga koja možda nikada nije bila. Ruševine hrama su mesto gde učimo većinu onoga što znamo o veri. Oni su često bili podzemni i građeni uz minimalne troškove jer su sledbenici izabrali da izgrade novi hram ako se stari ošteti.

Činjenica da se Mitra često prikazuje kako ubija bika razlikuje rimsko obožavanje boga od obožavanja persijskog božanstva, što je izazvalo dosta zabune među arheolozima. 25. decembar, koji se obeležava kao Mitrin rođendan, bio je jedan od najznačajnijih dana u njihovom kalendaru. Neki pojedinci misle da su neki aspekti hrišćanstva možda proizašli iz ove religije zbog ovog i nekoliko drugih faktora, iako je to veoma teško potvrditi.

5. AŠURIZAM

Lilit

Uz jedan značajan izuzetak, ašurizam, drevna vavilonska religija, u suštini je bio identičan nacionalnom kultu asirskog naroda. Umesto da poštuju Marduka kao vrhovnog božanstva, Asirci su izabrali da obožavaju Ašura. Oko 20 značajnih bogova, uključujući Ištar i Marduka, bili su deo politeističke religije ašurizma.Ašurizam ima mnogo zajedničkih priča sa judaizmom i hrišćanstvom, uključujući mit o stvaranju, „Veliki potop“ i Vavilonsku kulu, jer je toliko sličan vavilonskoj religiji.

Takođe su razgovarali o fiktivnoj priči o Lilit, demonsko-ljudskom hibridu za koju se tvrdilo da je bila Adamova prva žena. Najdragocenije vreme u ašurizmu bio je 11-dnevni novogodišnji festival, ili Akitu, kada je Ašur bio veoma poštovan. Asirska nacija je uništena u petom veku pre nove ere, iako je religija možda neko vreme ostala u tajnosti. Verovatno je nastao negde u 18. veku pre nove ere.

4. VEDIZAM

Vedizam

Najstarija religija Indoarijanaca, poznata kao vedizam, praktikovana je između 1500. i 500. godine p.n.e. Iako postoje određene razlike između njih dvoje, to se takođe može posmatrati kao geneza savremenog hinduističkog religijskog sistema jer obe koriste Četiri Vede kao svoje svete spise. Bio je politeistički po prirodi, sa dve vrste bogova: Devama, koji predstavljaju prirodu, i Asurama, koji predstavljaju moralna načela. 

Za pristalice vedizma, usmene himne su bile od najveće važnosti, a sveštenici su bili u velikoj meri uključeni u obrede za koje se tvrdilo da umirujući bogove, poboljšavaju živote bhakta. Žrtvovanje životinja je bila vedska praksa, ali nije bila izuzetno česta. Mnogo je preovlađivala upotreba mleka i žitarica.

Basna o Indri i potomstvu Diti, majke demona, bila je među najpoznatijima. Indra je bio najveći bog vedizma. Diti je počela da koristi magiju nakon što je Indra ubila većinu svog potomstva da bi njen poslednji nerođeni sin bio jači od Indre. Čim je Indra saznao istinu, pustio je grom u njenu matericu, uništio je i pretvorio nerođeno dete u 49 manjih demona.

3. OLMEK RELIGIJA

olmak religija

Od 1400. p.n.e. sve do njihove smrti 400. godine p.n.e., religija mezoameričkih Olmeka bila je široko praktikovana (nema poznatog razloga za njihov pad, ali se vulkanska aktivnost ili druge promene životne sredine smatraju najverovatnijim uzrocima). Arheolozi su primorani da uporede artefakte sa onima iz religije Maja i Asteka i potraže zajedničke karakteristike jer nema jasnih dokaza o njihovoj religiji. Najčešće božanstvo među narodom Olmeka bio je jaguar bog kiše i plodnosti koji je bio usko vezan za šamanizam, dok neke hipoteze tvrde da nije postojalo glavno božanstvo već osam različitih, podjednako značajnih božanstava.

Izvođeni su brojni ritualni plesovi i maske, kao i brojne žrtve bogovima, uključujući prinose krvi i figurica od žada. Smatra se da su olmečki sveštenici koristili neku vrstu halucinogene supstance da bi im omogućili da razgovaraju sa duhovima. Arheolozi su do sada imenovali samo 10 bogova Olmeka. Religija Olmeka se smatra nekom vrstom „majke“ kasnijim mezoameričkim religijama zbog svojih drevnih korena i zajedničkih karakteristika sa tim religijama.

2. TENGRIZAM

Tengrizam

Smatra se da je tengrizam, jedna od najstarijih svetskih religija, nastao negde tokom bronzanog doba (između 3600. i 1200. godine p.n.e.). To je monoteistička religija sa značajnim aspektima obožavanja predaka koju su stvorili ljudi sa planina Altaja u centralnoj Aziji. Za razliku od drugih vera, ne postoji sveta knjiga, a veliki deo ranog sistema verovanja više nije poznat široj javnosti. Međutim, smatra se da su Huni sa severnog Kavkaza obožavali božanstvo po imenu Tengri, za koga se tvrdi da su prinosili žrtvu konja.

Postoji nekoliko upadljivih paralela sa hrišćanskim tradicijama (kao i mnogim „paganskim“ religijama). Tengrijsko Bogojavljenje, koje pada 23. decembra, je najznačajnija proslava. Većina tog običaja, koji podrazumeva donošenje kući božićnog drveta i njegovo ukrašavanje, datira iz petog veka nove ere. Tengriizam se i danas praktikuje uprkos opadanju popularnosti tokom mongolske ere; u Kirgistanu neki političari čak pokušavaju da je učine zvaničnom državnom religijom.

1. MANIHEJSTVO

manihejstvo

Manihejstvo, koje je u trećem veku naše ere započeo Persijanac po imenu Mani, u početku se smatralo jeretičkom hrišćanskom sektom, ali je kasnije postalo prihvaćeno kao posebna religija. Njegov tvorac, koji je takođe tvrdio da spaja budizam, hrišćanstvo i zoroastrizam, izneo je ovu tvrdnju. U stvari, da nije bilo manihejaca, uništeno bi dosta apokrifne hrišćanske literature. Maniheizam, koji se koncentrisao na razliku između dobra i zla, bio je poznat po tome što je na znanje gledao kao na put iskupljenja. Iako su bili obavezni da budu nomadski, elitni sledbenici vere bili su poznati kao „Izabrani“ ili „Savršeni“ i ličili su na budističke monahe.

Sve do srednjeg veka, njegovi pristalice su bili odlični misionari koji su širili Manijev uticaj širom sveta. Njihovi brojni progoni od strane kineske vlade, drevne rimske vlade ili katoličke crkve odigrali su značajnu ulogu u njihovoj smrti. Svet svetlosti i svet tame, koji su prvo postojali kao dva nezavisna carstva, borili su se jedan protiv drugog u onome što je verovatno najveća priča o manihejstvu. Da bi se ljudskom rodu pokazala istinska duhovnost, navedeno je da su Isusa i Manija stvorila dobra bića, dok se za Adama i Evu govorilo da su stvorena od loših.

Mnogi od Manijevih spisa su izgubljeni, ali su delovi nedavno otkriveni.

IZVORI:

  • https://www.britannica.com/topic/Canaanite-religion
  •  http://www.ime.gr/chronos/02/crete/en/religion/index2.html#:~:text=Minoan%20religion%20centred%20around%20the,and%20is%20reborn%20each%20year.
  • Religije u drevnoj Mesopotamiji – Žan Botero
  • Misterije Mitre – Franc Kumont
  •  Paganski svet – Hans Fridrih Miler 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *