Share

5 NAJSTARIJIH RELIGIJA NA SVETU

Na svetu postoji više od 4000 religija. Međutim, ne datiraju sve, tako daleko u prošlost. Neke od njih imaju ogroman broj sledbenika, dok neke od njih imaju dosta manji broj sledbenika. Donosimo vam listu 5 najstarijih religija na svetu.

5 najstarijih religija na svetu
5

Sadržaj

BUDIZAM

Za razliku od većine drugih religija na ovoj listi, budizam ima prilično jasnu istoriju: počinje sa jednim čovekom, Sidartom Gautamom, inače poznatim kao Buda. Sa sedištem u najsevernijim regionima indijskog potkontinenta (najverovatnije u današnjem Nepalu), otprilike između 6. i 5. veka pre nove ere. Bio je osnivač i vođa sopstvenog monaškog reda, jedne od mnogih sekti (poznatih kao Sramana), koje su postojale širom regiona u to vreme. Njegova učenja su počela da se kodifikuju ubrzo nakon njegove smrti, i nastavljaju da ih na ovaj ili onaj način (i uz velika odstupanja) slede najmanje 400 miliona ljudi do danas.

4

DŽAINIZAM

Nekada dominantna religija na indijskom potkontinentu (pre uspona reformskog hinduizma u 7. veku nove ere), džainizam ima prilično nejasno poreklo. Njegovi sledbenici veruju u tirthankare, sveznajuće propovednike džainskog puta, čije su definitivne karakteristike obeležene asketizmom i samodisciplinom. Poslednje dve tirthankare su poznate istorijske ličnosti: Paršvanata (8. vek pre nove ere) i Mahavira (599–527. p.n.e). Ipak, arheološki dokazi koji dokazuju postojanje džainizma datiraju tek iz drugog veka pre nove ere. Kažu da džaini broje šest do sedam miliona širom sveta.

3

JUDAIZAM

Osnova za sve druge abrahamske religije i najstariji monoteizam koji još uvek postoji. Judaizam je nastao u kraljevstvima Izraela i Jude, koji se prvi put pojavio na Levantu oko 9. veka pre nove ere. Religija se pretvorila u svoj sadašnji oblik u 6. veku pre nove ere, evoluirajući od obožavanja državnog boga zasnovanog na politeističkom pogledu na svet u obožavanje jednog „pravog“ Boga, kodifikovanog u Bibliji. Danas ovu religiju prati oko 11–14 miliona ljudi, njegove dve vere naslednice – hrišćanstvo (1. vek n.e.) i islam (7. vek n.e.) – su najpopularnije na svetu, sa ukupno 3,8 milijardi pristalica

2

ZOROASTRIZAM

Drevna indoiranska religija zoroastrizma (domorocima poznata kao Mazdajasna) – za koju se kaže da datira iz 2. milenijuma pre nove ere – nastala je u svojoj sadašnjoj verziji iz učenja reformatorskog proroka Zoroastra (Zaratustre), za koga istoričari tvrde da je živeo u nekom trenutku između 10. i 6. veka pre nove ere. Izuzetno uticajna na razvoj abrahamske tradicije, bila je državna religija raznih persijskih imperija, sve do muslimanskog osvajanja u 7. veku n. e.

1

HINDUIZAM

Hinduizam je religija koja je osnovana od oko 15. do 5. veka pre nove ere. Hinduizam možda nije ujedinjen sam po sebi, ili organizovan u poseban sistem verovanja. Međutim, Hindusi (kako su se vekovima identifikovali, rezultat suprotstavljanja drugim religijama), otprilike slede iste centralne tradicije, razumljive svim religijama. Prvo i najvažnije od njih je verovanje u Vede – četiri teksta sastavljena između 15. i 5. veka pre nove ere na indijskom potkontinentu, i najstariji sveti spisi vere – koji hinduizam bez sumnje čine najstarijom religijom koja postoji. Od tada je evoluirao u raznoliku i fleksibilnu tradiciju. Danas u svetu ima blizu milijardu Hindusa.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *