Share

DA LI SOLARNI PANELI MOGU PREKRITI SAHARU?

Sigurno je nekome palo na pamet da reši problem energetske krize tako što bi prekrio Saharu solarnim panelima. Solarni paneli nisu loša ideja s obzirom da svaki dan, temperature peska u Sahari dostižu temperature od 80 stepeni celzijusa. Prostirući se preko površine od devet miliona kilometara kvadratnih, ova ogromna pustinja prima oko 22 miliona teravat sati energije od Sunca svake godine. To je preko 100 puta više od godišnjih potreba čovečanstva.

Da li su solarni paneli rešenje?

Prvo moramo znati kako rade solarne ploče. One rade tako što  fotoni udare njihovu površinu sa dovoljno energije i izbace elektrone iz stabilnih veza. Pri povratku u stabilan položaj ovi elektroni proizvode struju. Međutim kapacitet ploča za proizvodnju energije je organičen. Samo određene talasne dužine svestlosti ih mogu aktivirati, što znači da se mnogo svetlosti koje se prima ne pretvara u energiju.

solarni paneli

Čak i fotoni koji bi mogli biti izvor energije se često odbijaju od njih bez pogađanja elektrona.

Ali zahvaljujući tehnologiji koja je znatno napredovala sada su paneli unapređeni pa je i procenat proizvodnje daleko veći.

Anti-reglektivne prevlake i šare na površini panela povećavaju verovatnoću da se fotoni i elektroni sudare.

procenata jeftinija je solarna energija u odnosu na prethodnu deceniju.
0

Ovo je delemično zahvaljujući globalnim lancima snadbevanja za druge tehnologije koje se prave od istih materijala. Znajući sve ovo shvatamo zašto je solarna energija najjeftiniji izvor energije na planeti. Mnoge razvijene zemlje su već postavile ovaj novi tip ploča u pustinje. Njihove ogromne solarne elektrane se prostiru na površini od 15 do 56 kvadratnih kilometara i kada je Sunce u zenitu ove ploče mogu da obezbede energiju za stotine hiljada okolnih stanovnika.

Ipak, u okolini ovih elektrana može biti veoma vruće jer se svetlost koja se ne konvertuje ili reflektuje, apsorbuje kao toplota što smanjuje efikasnost ploča.

 Kao rešenje mnoge farme koriste sisteme za hlađenje. Međutim i oni mogu trošiti mnogo energije za napajenje ventilatora da bi se održala optimalna temperatura.

Solarni paneli u pustinji apsorbuju više toplote nego prirodno peskovita životna sredina. Ovo do sada nije predstavljalo problem zbog veličine solarnih farmi, ali ako bismo pokrili celu Saharu, reginalna klima bi mogla drastično da se promeni. Elektrana te veličine bi defitivno promenila kompletne ekosisteme.

Solarna elektrana Noor u Maroku

Da li postoje alternative ?

Srećom, solarni paneli nisu naša jedina opcija i neke od najvećih svetskih solarnih farmi pokušavaju novi pristup problemu: ogromna ogledala. Solarna elektrana Noor u Maroku, koja će zauzimati oko 30 kvadratnih kilometara u Sahari je koncentričnog oblika. Ovakav dizajn omogućava refleksiju svetlosti ka prijemniku, koji pretvara tu energiju u toplotu, pa onda u struju. Kao i sa predhodnima i ove će značajno uticati na okruženje ali značajno manje.

Pošto zagrejanim materjialima treba vremena da se ohlade ovaj tip elektrana može da proizvodi struju i nakon zalaska Sunca.

Bilo da koriste ploče ili ogledala, industrijske solarne farme je lako ubaciti u postojeću energetsku infrastrukturu. Problem predstavlja korišćenje te energije na velike udaljenosti. 

Neke zemlje pokušavaju da povežu električne mreže širom sveta. Mnoge elektrane čuvaju energiju u ogromnim baterijama ili pretvaraju struju u čist gas koji se može kasnije koristiti.

Nažalost, ove tehnike su trenutno preskupe i neefikasne za upotrebu.

Obnovljivi izvori energije mogu imati iste probleme kao fosilna goriva, jer se oslanjaju na rudarstvo i globalne lance snadbevanja koji su štetni za životnu sredinu.

Srećom, solarni paneli se mogu naći u različitim veličinama, od industrijskih solarnih farmi do manjih individualnih instalacija za napajanje zgrada i ruralnih zajednica. Ovi projekti mogu postati pasivan izvor energije, pa sve se češće može videti upotreba ovog vida energetskog snadbevanja u malim i srednjim domaćinstvima.

Pošto se solarni paneli sastoje od nekoliko jednostavnih delova lako ih je sastaviti i unaprediti.

Upravo je ova fleksibilnost omogućila solarnim pločama da postanu toliko jeftine i sveprisutne tokom protekle decenije. Postoji još mnogo problema za koje moramo naći rešenja da bi i mi i priroda bili zahvalni.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *