Share

Skrivene Poruke u Diznijevim Crtaćima (crtani filmovi)

Sadržaj

Crtani filmovi predstavljaju značajan deo detinjstva svakog od nas. Mnogi od tih crtanih filmova su proizvedeni od strane kompanije Disney. Kompanija Walt Disney osnovana je kao studio za crtanje 1923. godine. Tvorci današnje kompanije su Volter Elajas Dizni (na engleskom Walter Elias Disney) i njegov brat Roj Oliver Dizni (na engleskom Roy Oliver Disney). 

 

Ova kompanija je svojom delatnošću crtanih i igranih filmova pridobila publiku različitih uzrasta. Međutim, veruje se da se u mnogim njihovim crtanim filmovima krije neka skrivena poruka. Te skrivene poruke su teško uočljive ljudskom oku, a mnogi marketinški stručnjaci vole metodu umetanja skrivenih poruka u svoje reklame, kako bi manipulisali publikom i tako povećali prodaju svojih proizvoda. 

 

Kao dokaz skrivenih poruka, mogu se uzeti primeri dugometražnih crtanih filmova. 

crtani filmovi

Piše se o tome kako Snežana predstavlja kokain, a svaki od sedam patuljaka jednu od faza koje nastaju kao posledica uzimanja kokainaUrban Dictionary, online rečnik koji sadrži žargonizme i vulgarizme, definiše izraz „snow white“, kao ulično ime za  kokain. 

crtani filmovi

Pored toga, tu je i poznata Alisa u zemlji čuda, delo Luisa Kerola, koje takođe ima ovakve elemente. U ovom delu se aludira na upotrebu LSD-a, koje je obojeno dominacijom čudnih stvorenja, jarkih boja, razgovorom sa životinjama, cvećem, kartama i sl. 

Osim LSD-a, tu su i druge ovisnosti poput kofeina, duvana, npr. Beli Zec u filmu ima crvene oči, tako da on može biti predstavnik apstinentske krize. Takođe, tu su i mnoge druge skrivene poruke, koje vam predlažemo da protumačite sami. 

crtani filmovi

Kada je u pitanju rasizam, on se može posebno istaći u crtanom dugometražnom filmu Knjiga o džungli, koji je rađen prema motivima Radjarda Kiplinga. Kipling je svoje viđenje džungla u Indiji dao iz perspektive britanskih kolonijalista, pa je zato bio kritikovan, a sam Disney je nastavio da ide njegovim stopama. Primer jeste sama scena u kojoj se pojavljuje pesma I wana be like you, koja u prevodu žnači Želim biti kao ti

crtani filmovi

 Aladinu i čarobnoj lampi, postoji uvodna pesma Arabian Nights, koja sadrži rasističku poruku, njena  konstrukcija je bila kasnije izmenjena, zbog žalbe američkih Arapa. 

 

     1. Where they cut off your ear if they don’t like your face, it’s barbaric, but hey, it’s home. 

   2. Where it’s flat and immense and the heat is intense, it’s barbaric, but hey, it’s home.

 

Prevod: 

1. Gde ti odseku uvo ako im se ne sviđaš, varvarski je, ali ipak je dom. 

2. Gde je sve ravno i ogromno, a vrućina je žestoka, varbarski je, ali ipak je dom. 

 

Rasizam je takođe prepoznat u sledećim delima: Petar Pan u likovima Indijanaca, Mala sirena u liku jedne ribe, Miki Maus u brojnim likovima avantura protagoniste. 

 
 
 
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *